Formy pojištění
      1.       Nekomerční pojištění

Nekomerční pojištění nejsou předmětem obchodu a konkurence mezi pojišťovnami. Cena nevzniká na trhu. Smyslem je chránit občany a jsou garantovány státem. Mezi tuto formu patří:

 


·         sociální pojištění

Správcem je Česká správa sociálního zabezpečení. Vybrané pojistné je příjmem státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu se potom rozděluje v podobě výdajů státního rozpočtu – nemocenské dávky, sociální dávky, důchody (starobní, invalidní, vdovské), podpory v nezaměstnanosti.

podpis propiskou.jpg


·         zdravotní pojištění

Správcem je Všeobecná zdravotní pojišťovna – dále ho přerozděluje ostatním zdravotním pojišťovnám. Z  vybraného pojistného se uhrazuje základní lékařská péče, prevence ze zákona, převoz nemocných/zraněných – obojí má solidární charakter, všichni si navzájem přispíváme, nevybíráme stejně.

 


·         pojištění odpovědnosti organizace za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním úrazem a nemocí z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti, sazby jsou v promilech, odstupňovány podle rizikovosti hlavní činnosti, odvádí ho zaměstnavatel čtvrtletně.

 


·         penzijní připojištění

Garantováno státem.

 podání ruky.jpg


2.       komerční pojištění

Předmětem obchodu a konkurence mezi pojišťovnami, cena vzniká na trhu (výše pojistného).

 


·         smluvní pojištění

Dobrovolné, klient s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu, např. pojištění domácnosti, životní pojištění, úrazové pojištění, havarijní pojištění. 

 


·         povinné smluvní

Týká se vybraných profesí, kde při výkonu jejich činnosti existuje riziko vzniku škody na majetku nebo na zdraví jiných osob – tyto profese musí uzavřít smlouvu s pojišťovnou dle vlastního výběru (soukromí lékaři, advokátu, architekti, provozovatelé malých motorových letadel, myslivci).

 


·         zákonné pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla – „povinné ručení“ – zákonné pojištění, týká se majitelů motorových vozidel.